Jaktprøver 2024 påmelding

Informasjon om påmelding til jaktprøver for sesongen 2024:

NKK har noen innkjøringsutfordringer med terminlistene for jaktprøver for 2024.

Alle jaktprøver ligger inne på terminlisten for 2024

Alle jaktprøver er nå åpnet for påmelding

Om en trykker på knappen for info på terminlisten kommer det veldig begrenset informasjon

Derfor følger noe informasjon her.

Bevegelig prøve starter 21.august og varer til 23. desember samt 2. januar til 30. mars året etter

Påmelding skjer via terminliste for jaktprøver, en velger Halsende fuglehunder bevegelige prøver i menyen. Melding må sendes til prøveleder for at hen skal kunne legge denne inn i Dog web arra for videre registrering og skrive ut protokoller. Meldingen skal inneholde dato for prøven, hvem som er dommer og hvor prøven skal gjennomføres.

Fastprøver er det satt en påmeldingsfrist for, sted og dato er satt når prøven utlyses(behøver ikke gjøre mer enn å melde på innen frist) Velg i menyen Halsende fuglehunder

Norges Mesterskap for kvalifiserte hunder. Egen invitasjon sendes de kvalifiserte, Innbetaling innen fastsatt frist i invitasjon. Prøveleder ordner med Dogweb arra. Det går ikke å melde på hund til Norges Mesterskapet via terminlisten selv om knappen meld på viser aktiv.

Link til påmeldingssiden hos NKK for prøver:

https://www.nkk.no/prover-og-konkurranser/terminliste-prover/#page2543=0|year=2024|organizer=2794