Årets Nykommer

Årets Nykommer

Premien er gitt av Tiurbakkens Kennel, eier Kent Støkket

Premien tildeles nykommere på jaktprøver som starter med egen hund

Premien deles ut til odel og eie hvert år

Premien deles ut første gang på NSFN sitt årsmøte 2022

Begge raser i NSFN konkurrerer om premien

Sammen med premien tildeles det også et diplom

Det er hundeeier som må melde på sin hund for kvalifisering til premien innen 31.12 samme år som perioden gjelder for.

Både Fast og Bevegelige prøver er tellende

Statutter:

Prøveresultater fra kalenderåret (02.01 – 23.12) er tellende

Beste resultat fra en jaktprøve samt 10 poeng for hver prøve som er gjennomført i perioden er gjeldende

Om 2 hunder ender på samme poengsum vinner den yngste

Om hundene er like gamle vinner den med beste resultat fra en jaktprøve